• Finland
 • +358 (0)50 4625 675

ArtRadius Saksala

 

international artist-in-residence program in rural Finland


news bulletin/nieuwsbrief 2004


 • nieuwsbrief  2003
 • nieuwsbrief  2004
 • nieuwsbrief  2005
 • news bulletin 2006

 • nieuwsbrief december 2004

  De vorige nieuwsbrief is al weer een jaar geleden verschenen.
  Om iedereen op de hoogte te houden staat dit nummer boordevol nieuws uit Finland.

  Om dubbele informatie te voorkomen worden vanaf heden de verschillende nieuwsbrieven gecombineerd. Iedereen krijgt zo een idee van alle ontwikkelingen in het kunstcentrum.

  met het nieuwe jaar voor de deur wensen stichting AllaprimA en Saksala ArtRadius iedereen een heel bijzonder en kleurrijk 2005 toe

  Netty van Rotterdam
  Henk te Velthuis
  Marja de Jong

  de verbouwing

  appartement

  September 2003 is begonnen met de verbouwing van het linkerdeel van het hoofdgebouw.
  Hierin is op de begande grond mijn appartement gekomen en op de zolder een heerlijk groot atelier.

  De beneden verdieping bestaat uit een grote keuken met aansluitend de eetruimte, waarin een prachtige tegelkachel is gebouwd (links op de foto is een stukje te zien) De zitkamer is direct naast de eetruimte en is ook een deel van de galerie. Overal is kunst geplaatst om zo de mogelijkheden van kunst in huis te laten zien.

  De gang is ook een deel van de galerie en net als in de gang in Zwijndrecht zijn hier de schilderijen in lagen boven elkaar geplaatst.Onder de nieuwe trap naar het atelier is een klein (voorlopig) kantoor gemaakt. Hier vandaan kan ik alles zien, en dat is praktisch als je alleen de boel moet runnen.

  De badkamer is een juweel, met het bad onder het raam en zicht op de appelbomen en prachtige ondergaande zonnen. Het rode wasbakje heeft een prominente plaats en is een dierbaar object.

  De slaapkamer en garderobe zijn samen met de badkamer echt privé, de rest wordt ook gebruikt t.b.v. de gasten.

  atelier

  Het eerste atelier is 130 m² groot en hier kan met gemak een flinke groep werken. De oplettende kijker ziet dat alle spullen uit het atelier in Zwijndrecht hier een plek hebben gekregen en het is onbegrijpelijk dat al dit materiaal van die zolder afkomstig is. De grote ramen zijn nieuw en laten zeeën van licht door, een prachtige ruimte.

  het dak

  Het gebouw was al meer dan 10 jaar niet meer echt in gebruik en dat was aan het dak heel goed te zien. Lekkage, gebroken pannen, afhangende stroken hout en goten. Het geheel zag er echt armoedig en niet solide uit.

  Nu een jaar later is het dak klaar. In het donkere deel van het jaar, november, december en januari zaten de mannen op het dak bij -20. Vorstverlet is er pas bij -25. Het zag er allemaal erg koud en gevaarlijk uit, maar het resultaat is geweldig.

  voor

  na

  De constructie is verstevigd met dikke multiplex delen (zie foto atelier) en er is een dikke laag isolatie op de constructie bevestigd, tenslotte zijn er nieuwe pannen opgegaan en nu kan het gebouw er weer generaties tegen. Voor de renovatie was de zolder alleen als opslag in gebruik, maar nu is er 500 m² werkruimte bij gekomen. De foto van het eerste atelier laat zien wat een schitterende ruimtes het heeft opgeleverd.

  de tuin

  Op de onderste foto is al goed te zien dat de tuin onderhanden is genomen. Dat was hoog nodig, de verwildering had overal toegeslagen. Gras maaien is een ding, maar snoeien was veel belangrijker. De appelbomen hebben, ondanks hun ouderdom en snoeibeurt een aardige appeloogst opgeleverd in het najaar. Er blijken diverse soorten te zijn, oude rassen met verschillende smaken en bedoeld voor diverse toepassingen. Er staan ook meer dan 60 bessenstruiken (die heten in het fins marja) en daar tussen groeiden verwilderde bramen. Er is zoveel mogelijk gesnoeid en gekapt. Het was een bijzondere ervaring om een overvloed aan bessen uit eigen tuin te kunnen plukken en eten. Bessen plukken is trouwens een nationale sport, net als het plukken van paddestoelen. De boomgaard begint weer structuur te krijgen, maar er moet toch nog veel gedaan worden.Voor liefhebbers is er werk aan de winkel.

  de studio’s

  In het voorjaar is gestart met de verbouwing van de gastenkamers. De eerst 6 studio’s voor de kunstenaars en de gasten waren in de zomer klaar. Juist op tijd om de eerste gasten te ontvangen.

  De studio’s zijn 30 -35 m² groot en voorzien van een mini keuken, douche en apart toilet. Er zijn twee bedden en een sofabank die ook gebruikt kan worden als een dubbel bed. De studio’s zijn geschikt om met maximaal 4 personen een comfortabel verblijf te hebben. De opzet is dat tijdens de zomermaanden een verblijf van een of meer weken in combinatie met een schildercursus kan worden geboekt. In de winter zijn de appartementen beschikbaar voor kunstenaars die een of meer maanden kunnen verblijven en werken.

  De inrichting van de kamers is praktisch, modern en gerieflijk. De kamers aan de westkant zijn in het blauw en aan de oostkant in geel en rood. Zo wordt de kleur van het felle middaglicht getemperd en het frisse ochtendlicht juist geaccentueerd.

  gemeenschappelijke ruimte

  In het centrale deel van het hoofdgebouw is de voormalige eetzaal van het bejaardenhuis. Een grote ruimte waar nu een gemeenschappelijke ruimte van is gemaakt  De ruimte is groot, licht en hoog. In februari is hier een concert gegeven door het Mikkeli strijk ensemble. Met klapstoelen van de gemeente konden er 70 plaatsen worden gecreeerd en kon er genoten worden van een professionele uitvoering.

  Met weinig middelen was het mogelijk deze ruimte voor veel doeleinden geschikt te maken,.Er is een bibliotheek met kunstboeken waar gasten en kunstenaars gebruik van kunnen maken. Er zijn mogelijkheden voor vergaderingen en bedrijven kunnen een bijeenkomst hebben in combinatie met een workshop.


  plannen

  AllaprimA museum

  Met de verhuizing naar Finland is ook de grote collectie kindertekeningen meegegaan. Nu is er immers de gelegenheid deze unieke collectie permanent te tonen.

  Er is ruimte, er is belangstelling en er zijn mogelijkheden om het museum te financieren. Voor er sprake kan zijn van een opening moet er eerst verbouwd worden. Het is de bedoeling het museum eenvoudig en ‘basic’ te houden. Het moet mogelijk zijn telkens andere opstellingen te maken en thema’s steeds anders te belichten. Naast kindertekeningen zal ook aandacht worden geschonken aan het werk van jonge kunstenaars en aan kunstenaars die in het kunstcentrum verblijven. Tijdens symposia kunnen voorstudies en klein werk van deelnemende kunstenaars in het museum worden tentoongesteld.

  Voor het museum is ruimte om kleine plastieken te plaatsen, zodat er ook aan ruimtelijk werk aandacht geschonken kan worden.

  FOAM museum  Naast het AllaprimA museum komt er een openluchtmuseum met hedendaagse beeldhouwkunst. Dit FOAM open air museum is een initiatief van Lucien den Arend en betekent een belangrijke uitbreiding van de mogelijkheden van het kunstcentrum. De eerste beelden worden in de winter van 2005 geplaatst.

  symposium  Komend voorjaar zal het eerste symposium plaatsvinden. De meer dan 100 jaar oude delen van stammen liggen al klaar en de voorwaarden voor deelname zijn al geformuleerd. De resultaten zullen de komen jaren te zien zijn in het openlucht museum. Komende jaren zullen met regelmaat symposia en forums worden georganiseerd. Wie op de hoogte wil blijven van de ontwikkelingen kan kijken op de website.

  doolhof

  Alsof 5 hectare niet genoeg is, heeft Saksala ArtRadius nog een stuk van ruim 1 hectare voorlopig gehuurd. Op die plek, tussen de weg en Saksala komt een parkeerterrein en een doolhof. Op dit moment staan er jonge bomen op en het geheel is slecht onderhouden. De aanplant zal het uitgangspunt zijn voor het ontwerp van het doolhof. Kunstenaars ontwerpers, architecten kunnen iedeeën opsturen en hieruit zal een drietal ontwerpers gekozen worden, die ter plekke een echt ontwerp kunnen maken. Een van deze ontwerpen wordt ook werkelijk uitgevoerd. Het resultaat zal in de loop der jaren echt vorm krijgen.

  verblijfsruimtes

  Het is de bedoeling om op het uitgestrekte terrein van Saksala ArtRadius huisjes van zo’n 40 m² te plaatsen.

  Als eerste wordt een al bestaande ’aitta’ verplaatst. Hier kunnen gasten in de zomer op een voordelige manier verblijven. De ruimtes in de aitta zijn eenvoudig, met twee bedden en een tafel. Buiten kan er gekookt worden en in het hoofdgebouw is een douche en toilet.

  In de loop der jaren zullen speciaal voor Saksala ontworpen kleine gebouwtjes worden verwezenlijkt. Ontwerpers, architecten en kunstenaars kunnen naar eigen idee een ontwerp maken, dit kan naar Saksala ArtRadius worden opgestuurd en er zal dan gezocht worden naar sponsors om een of meerdere ontwerpen ook werkelijk te plaatsen. Dit is een voortdurend proces. De ruimtes kunnen ’s zomers door gasten, maar ook door kunstenaars worden gebruikt. Afhankelijk van de mogelijkheden zouden ze ook in de winter dienst kunnen doen.Bij de keuze van het ontwerp wordt gelet op de vormgeving, de praktische mogelijkheden en een geschikte plek.

  fonds

  Zoals al uit de kop van deze nieuwsbrief blijkt is er een stimulerings fonds in oprichting. Het ontwikkelen van plannen is een kant, maar het is ook belangrijk de financiële kant te ontwikkelen. Het ArtRadius Fonds zal middelen verzamelen om kunstenaars in staat te stellen in het kunstcentrum te verblijven, symposia te organiseren en kunst-plannen te verwezenlijkent. Het fonds zal stipendia en beurzen ter beschikking stellen aan kunstenaars om naar het kunstcentrum te komen, er te verblijven en te werken.

  Het fonds zal ook het uitvoeren van ontwerpen mogelijk maken. Daarnaast kunnen educatieve projecten verwezenlijkt worden. Het ArtRadius Fonds maakt een vrije ontwikkeling van het kunstcentrum mogelijk en maakt het minder afhankelijk van commerciële doelen.

  De bedoeling is dat zowel particulieren, bedrijven, als (overheids)instanties bijdragen in de vorm van donaties, sponsoring en subsidies. Ook het verstrekken van roerende goederen behoort tot de mogelijkheden. Donateurs en sponsors kunnen, afhankelijk van de bijdrage, aantrekkelijke aanbiedingen en kortingen verwachten op het aanbod van Saksala ArtRadius.

  websites en organisaties  Saksala ArtRadius is aangesloten bij de groep internationale art residences Res Artis www.resartis.org en is te vinden op de site van Trans Artists www.transartists.nl .

  Verder is informatie te vinden op

  www.saksala.org  en www.allaprima.org

  evenals op de sites www.st-ives.net /selected-art en www.foam.ws

  Het weer in de omgeving van het kunstcentrum is te vinden op www.fmi.fi/saa/paikalli.html?kunta=Mikkeli

  sinterklaas

  Zoals bij velen bekend is, heeft een goede afgezant van Sinterklaas de kinderen van de tekenles altijd een warm hart toegedragen. Hoe warm dat blijkt wel uit het feit dat hij zelfs in Finland contact zoekt. Het was weer een grote verrassing een brief van Zwarte Piet te vinden bij de nieuwe kachel in de eetkamer. Net als vorig jaar zal ik de brief letterlijk overtikken en alle onregelmatigheden ook zo schrijven, het lijkt trouwens wel of Piet soms al fins kan schrijven, maar dat is haast niet mogelijk. Lees de brief maar hardop, dan is hij het best te begrijpen..  liivvensten Marjaa en se liivenstense kinderentjes,

  Pietjen weeten dat Marjaa een brief makent, sei kanstet Pietsjens brieven er in doenste. Foor Sint naar de Nederlande gaatstet benst Piet al in de Finland weest. Noch geende sneeew, jammertjes, pietsje willenst so gragen sleetjes reidende, maar gaatstet niet. O, o, o wat is de Marjaa nouen ferre weg, sofeel dagen op de reis, maar wel heel de mooije. Mooise dakje nu en so se groot. Alle Pietsjesns kunden hier op de dakseje speelende en oefendene alse daachen. Pietsje gatet missgien wel sgildernse in se soomer en dan lekkerse sleetjens reidende, of iisse ook nietse sneeew? Sinterseklaasje denket feel aan de sulullie, aan se tekeninketjes en dan keiket hei so bleiende. Hei hebtet se alldemaal noch. Pietsje magtet ook keikende naar se sgilderingketjes. Niemmant maaktet se so mooiende als sullii. Marjaa hebbet nouen nieewe poesjens, heelse lief en heelse wilt.

  feelse kusjens fan de pietsjen ende sinterseklaazen.

  poezen  In de zomer van 2003 vertrok ik met de 3 poezen Bommel, Wammes en Ollie naar Finland. De reis was heel goed gegaan en ondanks dat Ollie ernstige nierproblemen had, heeft ze alles goed doorstaan. Aan het eind van het jaar ging Ollie erg achteruit en in januari 2004 heb ik haar laten inslapen. Bommel en Wammes zijn weer mee verhuisd (intern) naar mijn uiteindelijke verblijf en waren zeer tevreden. Bommel werd erg oud en is in juni 2004 op 17-jarige leeftijd van ouderdom overleden. Bommel en Ollie liggen in de tuin begraven. Wammes was alleen en daarom is er eerst een katerje van 3 maanden (Karel) bijgekomen en later nog twee poesjes (Mattilde en Jozefien). Het is nu een drukte van belang, maar dat hoort bij jonge dieren.

  Wammes is een keer de deur uitgestapt en 3 nachten zoek geweest, maar gelukkig is hij weer gevonden en geniet van de zekerheid van op tijd je brokken en een warme plek om te slapen, dan neem je drie druktemakers op de koop toe.

  2005

  zomerwerk

  Het nieuwe jaar biedt weer een vele mogelijkheden voor het kunstcentrum en zijn bezoekers. Net als in de zomer van 2004 kunnen vrijwilligers aan de slag om mee te helpen aan het herstel, vernieuwen, en schilderen van de gebouwen. De tuin wordt nog gerenoveerd en heeft veel onderhoud nodig, dus daar kan de liefhebber kan zijn hart ophalen. Een zomerwerker werkt de helft van het aantal dagen tijdens het verblijf en is de rest vrij. Er is slaapgelegenheid en er wordt gezorgd voor de maaltijden tijdens de werkdagen. Vrijwilligers zijn het hele jaar welkom, maak een sfspraak voor de beste tijd. In de winter wordt binnen aan het museum en de ateliers gewerkt in de zomer is het buitenwerk aan de beurt. Ook jongeren zijn welkom, vanaf 15 jaar kan je aan de slag.

  zomergasten

  Vanaf half mei tot half september kunnen zomergasten terecht op Saksala. Er zijn 6 studio’s waar maximaal 4 personen kunnen verblijven. De kosten per week bedragen vanaf € 586,= in het laag seizoen tot € 789,= in het hoogseizoen per studio, inclusief linnengoed, serviesgoed, bestek en keukengerei. Het schoonhouden en –maken van de kamer valt onder de verantwoordelijkheid van de gast. De borgsom bedraagt € 150,=

  zomercursussen

  In combinatie met het verblijf worden kunstcursussen georganiseerd. De kosten hiervan zijn € 240,= per week (5 dagen) inclusief de materialen, lunch, koffie en thee.

  Kinderen kunnen aan kinder cursussen deelnemen.

  kunstenaars

  In de winter kunnen kunstenaars een of meerdere maanden in het kunstcentrum verblijven. Zij kunnen in alle rust werken en met collega’s van gedachte wisselen en zich orienteren op de ontwikkeling van hun visie.

  informatie

  Kijk voor meer informatie op de website www.saksala.org.

  Belangstellenden voor de cursussen, de mogelijkheden voor verblijf op Saksala, de combinatie werken en vakantie kunnen contact zoeken, via email, brief of telefonisch met Marja de Jong 00358 (0)50 4625 675 om meer informatie.  information |Marja de Jong | mobile 00358 (0)50 4625 675 | info@arefs.org |

  copyright
  zoeken
  zomergasten
  kunstenaars
  omgeving
  email
  art links
  HOME
  search
  summer­guests
  artists
  surroundings
  email
  links
  privacy
  etsi
  kesävieraat
  taiteilijat
  ympäristö
  email
  support
  also visit
  AllaprimA | AREFS | 14square | Marja de Jong | ArtRadius | Lucien den Arend | St Ives Net / Selected Art

  ©2004-2011 Saksala ArtRadius
  art works©artists concerned
  site design by DutchDeltaDesign
  in cooperation with Lucien den Arend