• Finland
 • +358 (0)50 4625 675

ArtRadius Saksala

 

international artist-in-residence program in rural Finland


business and organization - bisnes ja organisaatio

ART BUSINESS PLAN - ART IN PROGRESS
taide bisnes suunnitelma – taide kehityksessä
ИСКУССТВО В БИЗНЕС-ПЛАНЕ – ИСКУССТВО В РАЗВИТИИ


 • art & business
 • art in progress - taide kehityksessä
 • art at work - taide työssä
 • art for the team - taidetta ryhmälle
 • prices and conditions - hinnat ja ehdot
 • rent art works
 • business promotion and artist-support
 • promotion and design - smart art

 • with 'art in business' you give your team more quality
  ´taide bisneksessä´ ohjelman kanssa annat ryhmällesi enemmän laatua
  С лозунгом «искусство в бизнес» вы сделаете работу вашего коллектива более качественной.

  Art it is a part of everyday life but has for everybody a special meaning.
  The used objects are so ordinary that there are often no longer thoughts about the way they once were created. Not all creation have the same level, many objects are bad designed or copies from copies and worse. Still we have to realize that even the button on your coat is once designed by someone. Making a choice for this object and not for the other one is not only a matter of money, but often a matter of taste and be developed in art gives more idea the way an object can be chosen.

  Doing something with art gives more quality and depth in someone's life.  Living in an area with art activates an open mind and a critical consciousness, also the respect for other views, opinions and ideas. 

  Art centre Saksala ArtRadius has art clinics for the staff of the office, the board of the company, a department from the organization, a group of guests, members of a conference to be active by art.

  the program exists of:
  - art activities (1/2 day introduction, 1 day intensive art, 2 or more days art clinics)
  - art lectures  1 or more hours, about different subjects and by different artists with a tour through the museum, the sculpture park
  - art for children children's art parties during a celebration, jubilee etc.

  The information about these program parts are in art for the team.
  The information about the prices are in prices and conditions.

  With art at work we offer a personal way of decorating your office, workspace with contemporary art.
  On the page art at work you see the catalogue of our offer.

  Искусство – это часть повседневной жизни, но каждый воспринимает его по-своему и вкладывает в это понятие собственный смысл. Используемые в жизни предметы настолько обыденны, что редко у кого возникает мысль о том, как и при каких обстоятельствах, они были созданы. Конечно, не все эти творения одинаковы, многие из них имеют откровенное плохой дизайн, многие являются копиями с копий и т.д. Но все же мы должны осознавать, что даже обычная пуговица на пиджаке однажды была кем-то сконструирована. Выбор какого-либо предмета зачастую обусловлен не только его ценой, но и вкусом, который в свою очередь зависит от уровня эстетического развития, расширяющего критерии для выбора.

  Занятия искусством привносит в жизнь человека многогранность и глубину. А жизнь в художественной атмосфере открывает сознание для критического восприятия, а также учит уважать взгляды, мнения и суждения других.

  Художественный Центр  «Саксала АртРадиус» организует семинары и курсы для офисных сотрудников, руководства компаний, отделов компаний, а также для отдельных групп гостей, участников конференций и всех тех, кто хочет активно заниматься художественным творчеством.

  Программа может быть различной:

  - творческая  деятельность (1/2 дня – введение, 1 день – интенсивные занятия искусством, 2 дня и более – семинар по вопросам искусства)

  - лекции по искусству (от 1 часа), рассказывающие о различных направлениях в искусстве и о творчестве различных  художников, с посещением музея и парка скульптуры

  - искусство для детей – праздники искусства (во время проведения торжеств, юбилеев)

  Информация об этих программах находится в разделе  «Искусство для коллектива», информация по ценам и т.д. – в разделе «Цены, условия».

  В рамках программы «Искусство в работе» мы предлагаем помощь в декорировании вашего офиса и рабочего места произведениями современного искусства. На странице «Искусство в работе» нашего сайта вы можете найти каталог предлагаемых работ. Добро пожаловать в увлекательный мир художественного творчества, всегда открытый для вас и вашего коллектива!

  Taide on osa jokapäiväistä elämää mutta sillä on jokaiselle erilainen merkitys. Käytetyt asiat ovant niin jokapäiväisiä että ne eivät enää herätä kysymystä siitä miten ne on luotu. Jokainen luomus ei ole samalla tasolla, monet niistä on huonosti suunniteltu tai ovat kopioiden kopiota tai pahempaa. Silti meidän on tajuttava että jopa jokainen nappi takissasi on jonkun suunnittelema. Valinta näiden asioden välillä ei ole vain raha kysymys, vaan myös maku kysymys, ja kehittyminen taiteen saralla antaa enemmän ideoita miten jokin asia tulee valita.

  Kun on taiteen kanssa tekemisissä saa enemmän laatua ja syvyyttä omaan elämäänsä. Taiteen parissa eläminen aktivoi avoimuutta ja kriittistä tietoisuutta, sekä auttaa kunnioittamaan toisenlaisia näkemyksiä, vaihtoehtoja ja ideoita.

  Taidekeskus Saksala ArtRadiuksessa on taide klinikoita työntekijöille, johtokunnalle, organisaation osastoille, joukolle vieraita, konferenssin jäsenille ollakseen aktivoituneita taiteen saralla.

  olemassa olevat ohjelmat:
  - taide aktiviteetteja (1/2 pv:n johdanto, 1 pv:n intensiivistä taidetta, 2:n tai useamman päivän taideklinikoita)
  - taide luentoja 1:n tai useamman tunnin, eri aiheista eri taiteilijoiden kanssa, kierros museossa ja veistospuistossa
  - taidetta lapsille lasten taide juhlat juhlatapahtumien yms. yhteydessä.

  Tietoa näistä ohjelmien osista löytyy taidetta ryhmälle osiosta.
  Tietoa hinnista löytyy hinnat ja ehdot osiosta.

  Taide työssä ohjelmalla tarjomme henkilökohtaisen tavan sisustaa toimistonne ja työalueenne taiteella Sivulla taide työssä näet catalogin tajoamistamme vaihtoehdoista

       

  You are welcome with your team to start an exiting art experience.
  Sinä ja ruhmäsi olette tervetulleita aloittamaan mielenkiintoisen taide elämyksen.


     information |Marja de Jong | mobile 00358 (0)50 4625 675 | info@arefs.org |

  copyright
  zoeken
  zomergasten
  kunstenaars
  omgeving
  email
  art links
  HOME
  search
  summer­guests
  artists
  surroundings
  email
  links
  privacy
  etsi
  kesävieraat
  taiteilijat
  ympäristö
  email
  support
  also visit
  AllaprimA | AREFS | 14square | Marja de Jong | ArtRadius | Lucien den Arend | St Ives Net / Selected Art

  ©2004-2011 Saksala ArtRadius
  art works©artists concerned
  site design by DutchDeltaDesign
  in cooperation with Lucien den Arend