• Finland
 • +358 (0)50 4625 675

ArtRadius Saksala

 

international artist-in-residence program in rural Finland


news bulletin/nieuwsbrief 2003


 • nieuwsbrief  2003
 • nieuwsbrief  2004
 • nieuwsbrief  2005
 • news bulletin 2006


 • stichting AllaprimA

  nieuwsbrief december 2003

  nieuwjaarswens

  Het bestuur van stichting AllaprimA wenst iedereen een heel gelukkig en kleurrijk 2004. Wij hopen dat met plezier kan worden teruggekeken op 2003 en dat het nieuwe jaar weer tal van nieuwe mogelijkheden en kansen zal bieden.

  ontwikkelingen


  universidado de minho braga

  Nadat in 2002 een grote tentoonstelling in Braga, Portugal heeft plaatsgevonden, heeft de stichting in 2003 diverse presentaties in Nederland kunnen organiseren. In 2004 gaan wij daarmee gewoon verder.
  Met de verhuizing van het bestuurslid Marja de Jong naar Finland krijgt de collectie ook een locatie in het noorden van Europa.

  het bestuur

  Het bestuur van stichting AllaprimA bestaat uit Netty van Rotterdam, Henk te Veldhuis en Marja de Jong.


  Netty van Rotterdam en Henk te Veldhuis en Vera den Arend

  In 2003 is Jeroen Fransen als ondersteunend lid toegetreden. Hij is een jonge kunstenaar die veel belangstelling heeft voor de beeldende kunst en erg geïnteresseerd is in het werken met kinderen. Hij zal zich bezig houden met nieuwe contacten in de kunstwereld en de organisatie van de beeldenroute in Zwijndrecht.

  In de zomer is Marja de Jong verhuisd naar Finland. Zij heeft in Haukivuori een kunstcentrum opgericht. In de zomer kunnen vakantiegangers in verschillende studio’s verblijven, lessen volgen en genieten van kunst en natuur. Zij blijft deel uitmaken van het bestuur.

  beeldenroute


  Zoals elk voorjaar hebben de leerlingen van de hoogste groepen van de basisscholen aan de beeldenroute kunnen meedoen. Zij hebben op 13 mei een prachtige tocht gemaakt langs de vele beelden in Zwijndrecht.

  tentoonstellingen

  Er is in het afgelopen jaar een hele reeks tentoonstellingen geweest. In februari/maart is een klein deel van de collectie in de pabo van de  hogeschool InHolland in Alkmaar gepresenteerd. Hier is het werk van de kinderen gebruikt t.b.v. de lessen vakdidactiek beeldende vorming.

  In april, mei en juni is een grote tentoonstelling te zien geweest in het gebouw van het ministerie van Economische Zaken in Den Haag.


  inisterie van economische zaken Den Haag

  Door de gemeente Brielle is een fraaie tentoonstelling ingericht in de stadsgalerie. Tijdens de opening van deze tentoonstelling is gelijktijdig door Marja de Jong afscheid genomen van alle kinderen van de tekenles.

   
  picknick op de stadswallen


  tekenen in Brielle

  De laatste tentoonstelling deze zomer was in de museums in Vledder. Gedurende maand september is hier veel belangstelling geweest voor de kindertekeningen. Vanuit de onderwijswereld is zeer  
  positief gereageerd.


  vledder

  workshops

  Op verzoek van de gemeente Zwijndrecht zijn de teams van de basisscholen in de gelegenheid geweest deel te nemen aan workshops schilderen en tekenen. Enkele scholen hebben daar gebruik van gemaakt. Het enthousiasme van deze teams was groot. De methode ‘uit de kunst’ is tijdens de bijeenkomsten uitgebreid besproken en door de leerkrachten beproefd.

  In Vledder is ter gelegenheid van de opening van de tentoonstelling een lezing gehouden over het bijzondere van het beeldend werk zoals dat in het museum te zien was.

  In november is zelfs een workshop gehouden voor het team van de lagere school in Haukivuori. Stichting AllaprimA krijgt op deze manier overal grote waardering voor de werkzaamheden op het gebied van het tekenen en schilderen met kinderen.

  kindertekeningen, een beeldverhaal

  Van de grote oplage van het in 2002 uitgegeven boek ‘kindertekeningen, een beeldverhaal’, is nog een klein aantal exemplaren beschikbaar. Het bestuur is er trots op dat de belangstelling voor deze publicatie nog steeds voortduurt zoals te zien is aan de regelmatige bestellingen.

  Nederland Finland en de rest van de wereld


  toekomst

  Door de verhuizing van Marja de Jong naar Finland en het in Haukivuori opgerichte kunstcentrum met museum voor kindertekeningen en jonge kunst, krijgt de collectie kindertekeningen van stichting AllaprimA een passende omgeving.  Er wordt nog druk verbouwd, maar in de komende jaren zullen aanwezige gebouwen opgeknapt en aangepast worden aan hun nieuwe doel. Verblijfsruimten voor zomergasten en kunstenaars, werkruimtes, museum, openluchtmuseum en alles wat daar mee samenhangt. Kunstenaars, amateur-kunstenaars en kunstliefhebbers uit de hele wereld kunnen elkaar hier tegenkomen.


  bestaande situatie van Saksala met rechts het toekomstige museum en op zolder de ateliers

  vrienden en donateurs

  Om de stichting levend te houden zijn de vrienden en donateurs van groot belang. Door hun (financiële) steun is het mogelijk met een kleine groep mensen de tentoonstellingen, workshops en alles wat het beeldend werken bevordert te organiseren. Wij zijn daarom blij met elke bijdrage die de vrienden en donateurs aan stichting AllaprimA overmaken en hopen dat dit ook weer voor 2004 het geval zal zijn. Alvast onze dank en wij houden u op de hoogte. Als u meer wilt weten over de activiteiten van AllaprimA, neem gerust contact met ons op, mailen kan ook.
     information |Marja de Jong | mobile 00358 (0)50 4625 675 | info@arefs.org |

  copyright
  zoeken
  zomergasten
  kunstenaars
  omgeving
  email
  art links
  HOME
  search
  summer­guests
  artists
  surroundings
  email
  links
  privacy
  etsi
  kesävieraat
  taiteilijat
  ympäristö
  email
  support
  also visit
  AllaprimA | AREFS | 14square | Marja de Jong | ArtRadius | Lucien den Arend | St Ives Net / Selected Art

  ©2004-2011 Saksala ArtRadius
  art works©artists concerned
  site design by DutchDeltaDesign
  in cooperation with Lucien den Arend