• Finland
 • +358 (0)50 4625 675

ArtRadius Saksala

 

international artist-in-residence program in rural Finland


stage en vakantiewerk - index


 • stage en vakantiewerk index
 • vakantiewerk - volunteer work
 • buitenland stage

 •  
  stage en vakantiewerk in kunstcentrum Saksala ArtRadius, Finland 
  kunstcentrum Saksala ArtRadius is een opleidingsbedrijf voor de groenvoorziening en erkend door AEQUOR (nummer F 110) in Nederland, dit houdt in dat een stage in het kunstcentrum een officieel deel van de opleiding is, een mooie gelegenheid om ervaring in het buitenland op te doen met Nederlandse begeleiding
   
  In Finland is sinds 2003 een internationaal kunstcentrum gevestigd, opgezet door Nederlandse kunstenaars. Het centrum is bezig uit te groeien tot een plek waar kunstenaars, amateurs, kinderen, kunstliefhebbers en stagières zich met kunst, kunstbeoefening, kunsteducatie en kunstontwikkeling bezig kunnen houden.
   
  Het centrum bestaat uit: omgeving van het kunstcentrum
  1. AllaprimA museum voor hedendaagse kunst, kindertekeningen en jonge kunst
  2. FOAM sculpture park
  3. LABYRINTH
  4. kinderbouwbos
  5. galerie AbOvo
  6. ateliers en werkplaatsen
  7. kunstwinkel
  8. residence voor zomergasten en artist-in-residence
  9. conferentie ruimte

  Door het kunstcentrum worden verschillende aktiviteiten georganiseerd, zoals:
  1. symposia voor kunstenaars
  2. ontwerpopdrachten
  3. zomercursussen voor volwassenen, kinderen, leerkrachten
  4. workshops
  5. tentoonstellingen
  6. muziekuitvoeringen
  7. lezingen over kunstonderwerpen
  8. artist-in-residence

  In 2003 is gestart met een ingrijpende verbouwing. Het hoofdgebouw (2000 m²) was in zeer slechte staat en ook de omgeving (6 ha) was aan een opknapbeurt toe. Inmiddels is de helft van de renovatie achter de rug en is het mogelijk gasten, kunstenaars en bezoekers te ontvangen. Het eerste symposium (hout) is achter de rug en de eerste tentoonstellingen ‘5 AM’ zijn gedurende de zomer van 2005 te zien geweest in het AllaprimA museum. Het residence gedeelte biedt veel mogelijkheden voor gasten en kunstenaars om voor korte of langere tijd te verblijven, te werken en lessen te volgen.

  Voor jonge mensen, die graag een aktieve vakantie willen hebben en die een bijdrage willen leveren aan een bijzonder initiatief, zijn er in de zomer diverse mogelijkheden. Er is van alles te doen, zoals:
  1. schilderen van de buitenkant van de gebouwen
  2. zagen van de houtvoorraad voor de winter
  3. bijhouden van het buitenterrein
  4. maaien van het gras
  5. tuinonderhoud en ontwikkeling (o.a. snoeien van de oude appelbomen en bessenstruiken)
  6. bezoekers rondleiden
  7. opruimen van de zolder en de kelder
  8. toezicht houden in het kinderbouwbos
  9. schoonmaken van de openbare afdelingen
  10. allerlei, per seizoen en jaar verschillende, taken die bij een centrum als dit horen
  11. tijdens bijzondere projecten (zoals het ontwikkelen van het LABYRINTH) kunnen met name studenten/leerlingen van groenopleidingen een positieve inbreng hebben en hun kwaliteiten tonen

  Het is ook mogelijk een periode te komen in het kader van een stage, dit kan dan ook buiten de vakantieperiode. Hiervoor is het noodzakelijk een goed opgezet plan te maken, zodat er gericht gewerkt kan worden.
   
  een van de vele projecten is het schilderen van de buitenkant van de verschillende gebouwen
  mensen van verschillende leeftijden uit Finland, Nederland en andere landen werken samen aan een mooi resultaat
  zomer en winter kunnen spieren gestaald worden met het aanleggen van de houtvoorraad en het naar binnen brengen voor verbranding
  aanmelding vakantiewerkers en stagières
  wat zijn de voorwaarden?

  1.
  wie - de mogelijkheid om als vakantiewerker of stagière in het kunstcentrum aan de slag te gaan staat open voor iedereen vanaf de leeftijd van 18 jaar
  2.
  hoe – door het inzenden van een aanvraagformulier, rechtstreeks aan het kunstcentrum of via een contactbureau of opleidingsinstituut waar het centrum afspraken mee heeft gemaakt
  3.
  referenties - het meesturen van referentie(s) strekt tot aanbeveling
  4.
  periode - de werkperiode bedraagt minimaal 2 weken (14 dagen) en maximaal 3 maanden, als daar aanleiding voor is kan er ook een andere periode worden afgesproken
  5.
  werk - de te verrichten werkzaamheden zullen, afhankelijk van je mogelijkheden, ervaring en wensen, aansluiten bij het werkplan van het kunstcentrum
  6.
  vergoeding – je krijgt een gratis verblijf en je kan (in overleg) gebruik maken van de mogelijkheden van en in het kunstcentrum
  7.
  contract - voor de afgesproken periode wordt een werkcontract afgesloten, waarin de werkzaamheden globaal omschreven staan,
  8.
  ontbinding - het contract kan alleen met wederzijds goedvinden worden ontbonden en niet eenzijdig door een van de partijen worden opgezegd, alleen bij ziekte, ongeval, ernstige problemen thuis of bij misdragingen, met verwijdering uit het centrum als gevolg
  9.
  regels – voor een goed verloop van het verblijf wordt verwacht dat je je aan de (huis)regels houdt
  10.
  borg - er dient een borg van € 200 gestort te worden, dit bedrag wordt, na aftrek van eventuele gemaakte kosten, aan het eind van de contractperiode binnen 14 dagen teruggestort op je bankrekening.
  11.
  reis – je moet zelf voor de reis naar en van het kunstcentrum zorgen
  12.
  verzekering – zorg voor een passende annulerings- reis-, ongevallen- en ziektekostenverzekering
  13.
  kosten – maaltijden en persoonlijke uitgaven zijn voor eigen rekening
  14.
  kosten ontbinding – bij eenzijdige ontbinding van het contract door de vakantiewerker/stagière en/of bij verwijdering vanwege ernstige misdragingen wordt de borg niet terug betaald, daarbij wordt alsnog de huur van de kamer ad 35€/nacht over de verblijfsperiode in rekening gebracht, het werkelijk gewerkte aantal uren ad 5€/uur wordt op dit bedrag in mindering gebracht, extra kosten door derden aan het kunstcentrum in rekening gebracht zullen eveneens worden doorberekend.
   
  werken en ontspannen
  kinderbouwbos
   
  LABYRINTH
   

  Er wordt vanuit gegaan dat je wilt komen om nieuwe ervaringen op te doen en eens te kijken hoe het er in andere landen aan toe gaat. Een tijdlang werken in een ander land geeft een totaal andere kijk op dat land dan alleen vakantie. Het kunstcentrum biedt die mogelijkheid in alle opzichten, maar vraagt wel dat je bereid bent flexibel en geïnteresseerd je taken uit te voeren. Daarnaast zijn er volop mogelijkheden deel te nemen de lokale (en regionale) aktiviteiten.
  Om een goed verloop van je periode in het kunstcentrum te garanderen staan hieronder de huisregels.

  huisregels:
  1. gedrag - er wordt verwacht dat je je aanpast aan de eisen van en je verdienstelijk maakt voor het kunstcentrum
  2. werktijd – de werkuren zijn verbonden met tijdschema van het kunstcentrum
  3. roken/vuur - het is niet toegestaan te roken of vuur te gebruiken in de gebouwen van het kunstcentrum, bij een eventueel alarm en/of schade als gevolg het overtreden van deze regel dien je de kosten te vergoeden
  4. drugs - het in bezit hebben, gebruiken of verhandelen van soft en/of hard drugs is niet toegestaan, overtreding leidt tot het direkt verwijderen van het centrum en overdracht aan de politie, als gevolg hiervan wordt de borgsom niet terugbetaald
  5. alcohol - het gebruik van alcohol is in beperkte mate toegestaan maar mag niet leiden tot dronkenschap en/of overlast, overtreding kan leiden tot verwijdering van het centrum en verlies van de borgsom
  6. muziek – er wordt gestreefd naar rust en stilte in het kunstcentrum, zodat de bezoekers zich kunnen concentreren, het afspelen van muziek mag daarom niet buiten de eigen verblijfsruimte hoorbaar zijn, het gebruik van een walkman is alleen mogelijk als dat geen overlast voor anderen en/of gevaar voor jezelf oplevert
  7. afval – leven op het platteland houdt in veel wilde dieren en ongedierte daarom dient binnen en buiten alle afval in de daarvoor bestemde afvalbakken te worden gedaan, die na gebruik goed moeten worden afgesloten
  8. etensresten – ter voorkoming van muizen en ander ongedierte mogen alle etenswaren en –resten alleen in gesloten (plastic) dozen worden bewaard

  We gaan er van uit dat veel dingen nieuw voor je zijn en dat je ook veel zal moeten leren. Er wordt rekening gehouden met je mogelijkheden en ervaring. Bedenk echterl dat er wel iets van je verwacht wordt, probeer dus, naar vermogen, je taken uit te voeren. Het geeft veel voldoening als je een project(je) hebt afgerond en kan zeggen deze klus heb ik geklaard.

  Om een idee te krijgen wat je kan verwachten en wat er van jou verwacht wordt, zijn de belangrijkste punten hieronder op een rijtje gezet.

  hier heb je recht op:
  1. verblijf – er zal alles aan gedaan worden om je verblijf tot een succes te maken, en je waar mogelijk ervaring te laten opdoen met het bijzondere van een kunstcentrum
  2. werkweek - de werkweek bestaat uit 5 dagen van maximaal 8 uur per dag van 8-16 uur (exclusief koffie- en lunchpauze), de tijdstippen kunnen aangepast worden aan de werkzaamheden
  3. extra werk – natuurlijk is het mogelijk meer werkzaamheden te verrichten, hiervoor worden geen extra vergoedingen gegeven, maar het kan eventueel wel worden omgezet in een langer verblijf in het kunstcentrum zonder werkzaamheden
  4. vrije dagen - per week zijn 2 dagen vrij, dit kunnen wisselende dagen zijn, zodat je bijvoorbeeld een meer dagen vrij bent en een excursie kan ondernemen
  5. vrije tijd - de vrije tijd kan je naar eigen inzicht in of buiten het kunstcentrum besteden, natuurlijk zonder overlast voor de bezoekers en/of gasten
  6. kamer – je krijgt, afhankelijk van de beschikbaarheid, een eenvoudige verblijfsruimte, voor 1 tot 3 personen, in of buiten het hoofdgebouw, je dient je eigen lakens, handdoeken en theedoeken mee te brengen
  7. sanitair – afhankelijk van de beschikbare ruimte is er sanitair op de kamer of in een gemeenschappelijke ruimte
  8. maaltijden - zijn voor eigen rekening
  9. wasgoed – eigen kleding kan je tegen vergoeding van 3,50€ per wasbeurt (inclusief wasmiddel) in de wasmachine wassen, er is een strijkijzer en strijkplank aanwezig
  10. getuigschrift – na een positief verlopen werkperiode wordt door het kunstcentrum een verklaring gegeven, dit getuigschrift kan je gebruiken als referentie bij sollicitaties en dergelijke
   

  waar moet je rekening mee houden:
  1. verblijf – een nieuwsgierige houding t.a.v. nieuwe ervaringen is een voorwaarde om het verblijf in het kunstcentrum tot een succes te kunnen maken
  2. contract – een contract is bindend, alleen in bijzondere gevallen kan tot wijziging of ontbinding hiervan worden overgegaan, bij eenzijdige opzegging verliest de vakantiewerker het recht op teruggave van de borgsom, en dient de huur (35€/dag) over de verblijfsperiode te worden betaald plus eventuele kosten die door derden aan het kunstcentrum zijn doorberekend, met aftrek van het werkelijk aantal gewerkte uren ad 5€/uur.
  3. gedrag – er wordt een beschaafd gedrag verwacht
  4. regels – het naleven van de regels zal er voor zorgen dat je verblijf zo goed mogelijk verloopt
  5. werktijden – het werk zal op de afgesproken tijdstippen moeten worden uitgevoerd
  6. schoonmaken - de gebruiker(s) van een kamer zorgen voor het regelmatig (minimaal 1x per week) schoonhouden van de kamer
  7. lakens, handdoeken en theedoeken - dienen zelf te worden meegebracht
  8. etensresten – voedsel moet altijd in afgesloten (plastic) dozen worden bewaard
  9. omgeving – er wordt een respectvolle houding voor de omgeving van het kunstcentrum en de verder gelegen bossen, velden en meren vewacht

  nog enkele bijzonderheden:
  1. internet – er is gratis draadloos internet beschikbaar in de bibliotheek (eigen laptop meebrengen)
  2. sport – er bestaat een mogelijkheid om tegen geringe kosten gebruik te maken van de fitnessruimte in de grote sporthal in het dorp
  3. joggen – er zijn verschillende routes door het bos, ook een verlichte route
  4. zwemmen - er kan op vele plaatsen gezwommen worden in het meer
  5. vissen – er zijn legio mogelijkheden om te vissen in het meer
  6. aktiviteiten - in het dorp zijn gedurende de zomer verschillende festiviteiten op gebied van muziek (jazz, karaoke enz.) in Mikkeli en Pieksämäki zijn diverse festivals en andere aktiviteiten, ook voor jongeren
  7. betaalmiddel – gebruik een bankpasen/of creditcard wordt aangeraden
  8. problemen – het snel melden van problemen kan veel ellende voorkomen en maakt het mogelijk in overleg naar oplossingen te zoeken

   

  Belangstelling, stuur een email met je persoonlijke gevens, een CV, eventuele refentie(s), de periode, en welke taken je zou kunnen verrichten. Je krijgt dan zo snel mogelijk bericht terug.

  information: Marja de Jong
  mobile phone 00 358 (0)50 4625 675
  mail@saksala.org  information |Marja de Jong | mobile 00358 (0)50 4625 675 | info@arefs.org |

  copyright
  zoeken
  zomergasten
  kunstenaars
  omgeving
  email
  art links
  HOME
  search
  summer­guests
  artists
  surroundings
  email
  links
  privacy
  etsi
  kesävieraat
  taiteilijat
  ympäristö
  email
  support
  also visit
  AllaprimA | AREFS | 14square | Marja de Jong | ArtRadius | Lucien den Arend | St Ives Net / Selected Art

  ©2004-2011 Saksala ArtRadius
  art works©artists concerned
  site design by DutchDeltaDesign
  in cooperation with Lucien den Arend