• Finland
 • +358 (0)50 4625 675

ArtRadius Saksala

 

international artist-in-residence program in rural Finland


EU-PROJECT

ART ENLARGES THE AREA art education

courses and meetings


 • the project -index-
 • art education
 • idea and program
 • exhibitions and activities
 • courses and meetings
 • sub projects

 • Invitation and information to teachers and school to take part in the art education program. 

  Dear teacher!

  The artistic development of children is without doubt important for you. We want to invite you to art centre Saksala ArtRadius to our special art education program, which is mend specially for educators of children and youngsters.

  The program consist of practical and theoretical elements. In practice you will paint and have a look on art of children. In theory we will ‘go through’ the importance of visual development, how you can teach children in an artistic way and what you need as a teacher.

  To make it easy for you to take part in the program you can register your self in art centre. We offer you free personal registration; therefore we need your name, address, phone number, e-mail address and name of your school.

  Registration gives you 10 % deduction on all prices of the list (excluding special offers separately from the list).

  By registration before July 31, 2006 your first reservation from a part of the art education program will be for half the price (not for lodging part). You can also get from us more information about ongoing art education programs.

  During August-September we will have a visitor, Dutch artist Jolanda Schouten, who will make an interesting installation Poppies and Paddo’s. Teachers and children can also participate in constructing installation. Taking part cost 1,50 € per person (normal price is 3 €). Group can consist of teachers with or without children.

  In attachment you will find more information. From table 1 and 2 you can reserve for you or your colleagues suitable workshop, course or lecture. Dutch artist and art teacher Marja de Jong arranges education mainly in art centre, but she can also come to schools to ‘give education’ there.

  With friendly regards
   Marja de Jong

  More information and reservation:
  mail@saksala.org
  tel. +358504625675
  www.saksala.org

  Taidekeskus Saksala ArtRadius
  Karhuntie 11
  51600 Haukivuori

  Hyvä opettaja!

  Lasten taiteellisuuden kehittäminen on varmasti teille tärkeää. Haluamme kutsua teidät Saksala ArtRadius -taidekeskukseen erityistaidekasvatusohjelmaamme, joka on tarkoitettu nimenomaan lapsia ja nuoria kouluttaville opettajille.

  Ohjelma koostuu käytännöllisistä ja teoreettisista elementeistä. Käytännössä harjoitellaan maalaamista sekä seurataan lasten taidetta. Teoriassa käydään läpi visuaalisen kehityksen tärkeyttä ja myös sitä, miten te voitte opettaa lapsia taiteellisella tavalla ja mitä tarvitsette opettajana.

  Ohjelmaan ilmoittautumisen helpottamiseksi voitte rekisteröityä taidekeskuksessa. Tarjoamme teille ilmaisen henkilökohtaisen rekisteröinnin, johon tarvitaan teidän nimenne, osoitteenne, puhelinnumeronne, sähköpostinne ja myös koulunne nimi.

  Rekisteröinti antaa 10 % alennusta kaikista listamme hinnosita (poikkeuksena erikoiset alennukset).

  Ilmoittautumalla ennen 31. heinäkuuta 2006 saatte 50 % alennusta taidekasvatusohjelman ensimmäisestä osasta (hintaan ei sisälly majoitus).

  Saatte meiltä myös lisää informaatiota taidekeskuksen meneillä olevista taidekasvatusohjelmista.

  Elo-syyskuun aikana taideskuksessa vierailee hollantilainen taiteilija Jolanda Schouten, joka tekee mielenkiintoisen Poppies and Paddo’s -taideinstallaation. Opettajat ja oppilaat voivat myös osallistua installaation rakentamiseen. Osallistuminen maksaa 1,50 € per henkilö (normaalihinta 3 €). Ryhmä voi koostua pelkästään opettajista tai opettajista oppilaiden kanssa.

  Liitteenä löydätte lisää materiaalia. Taulukosta 1 ja 2 voitte varata itsellenne tai työtovereillenne sopivan työpajan, kurssin tai luennon. Hollantilainen taiteilija ja taideopettaja Marja de Jong järjestää koulutusta pääasiassa taidekeskuksessa, mutta hän voi tulla myös kouluille antamaan opetusta.

  Toivotan kaikille opettajille oikein hyvää ja rentouttavaa kesää!

  Ystävällisin terveisin,

  Marja de Jong

  Lisätietoja ja varaukset:
  mail@saksala.org
  puh. +358504625675
  www.saksala.org

  Taidekeskus
  Saksala ArtRadius
  Karhuntie 11
  51600 Haukivuori

   

  Also students from teacher training colleges are invited to come and take contact with the art centre.

  Dear teacher,

  Come and see by your own eyes the artistic power and development of children in a unique art collection, which is now available in Finland.

  We challenge you and your students to come here and to get new experiences. Also we want to offer to your students opportunity to take part in a special art education program.

  Dutch art teacher and artist Marja de Jong has a long experience in educating art teachers. With a wide urge she wants to share (with students) her experience, knowledge, views and visions about art education.

  Marja de Jong has skills to open new doors to art and art education, she gives possibilities to others to find out and to develop their talents and skills in art, teaching art and artistic expression. She puts her soul and her efforts to her work.

  There are different courses, lectures and workshops arranged during the whole year in art centre Saksala ArtRadius. You can reserve suitable program for small and big groups of students. You can come here not only to study, but also to get to know with art centre and visit all it’s impressive exhibitions. Come and meet here international artists from all over the world.

  Within two years Marja de Jong created an art centre with new interesting projects like art education program, sculpture park, art residences, different symposiums, art gallery, museum of children’s art etc. You can visit us in Haukivuori and learn many new things, what will refresh you and your mind. Staying here is very easy, we have good accommodation possibilities.

  We hope that we made you interested in that ‘offer’, because we are interested in you. You are warmly welcome to a place where art and beautiful nature live in harmony.

  Friendly yours,
  Elena Ignatieva
  Cultural management student of Mikkeli polytechnic

  Hyvä opettaja,

  Tule ja näe omin silmin lasten taiteellinen voima ja kehitys ainutlaatuisessa taidekokoelmassa, joka on nyt esillä Suomessa.

  Haastamme sinut ja opiskelijasi tulemaan meille saamaan uusia kokemuksia. Samalla haluamme tarjota opiskelijoillesi mahdollisuuden osallistua erityiseen taidekasvatusohjelmaan.

  Hollantilainen kuvataideopettaja ja taiteilija Marja de Jong on kouluttanut taideopettajia vuosia Hollannissa. Hänellä on suuri halu jakaa opiskelijoiden kanssa hänen omaa osaamistaan, kokemuksiaan, näkemyksiään ja visioitaan taidekasvatuksesta.

  Marja de aidekeskuksen ja toteutti mielenkiintoisia projekteja kuten taidekasvatusohjelman, veistospuiston, taideresidensseja, erilaisia symposiumeja, taidegallerian, lasten taiteen museon jne. Voit tulla tänne Haukivuorelle oppimaan monia uusia asioita, jotka virkistävät sinua ja mieltäsi.

  Toivomme, että saimme teidät kiinnostumaan tästä mahdollisuudesta, sillä me olemme kiinnostuneita teistä. Olet lämpimästi tervetullut paikkaan, jossa taide ja kaunis luonto elävät harmoniassa.

  Lisää informaatiota löydät liitteessä.

  Ystävällisin terveisin,
  Elena Ignatieva
  (Mikkelin ammattikorkeakoulun kulttuurituottajaopiskelija)

  Kurssien ja työpajojen ajatuksena on

  - löytää oma tapa ilmaista itseään käytännön työssä
  - nähdä lasten kanssa työskennellessä, kuinka he oppivat ilmaisemaan itseään visuaalisest

  Työpajat, kurssit ja luennot sisältävät:

  tehtävät
  - eri materiaalien käyttö, opiskellaan käytännössä kuinka rakennetaan maalausta ja piirustusta, miten edetään työssä, miten löydetään avoin tapa työskennellä ilman kliseetä

  keskustelu
  - taidekasvatuksen tarkoituksesta ja sen yhteydestä omaan taiteeseen
  - miten ammattilaisten ja aikuisten/lasten taideteokset eroavat toisistaan ja mitä samaa niissä on

  tutkia
  - eri tapoja visualisoida ympäristöä maalaamisen ja piirtämisen kautta
  - tapaa, jossa tehtävät ovat tärkeitä taiteellisten tilanteiden luomiselle taidekasvatuksessa
  - eri tapoja esittää tehtäviä oppilaille /lapsille
  - erityistä tapaa, miten lapset visualisoivat omia vaikutelmiaan ja miten opettaja voi varovaisesti opastaa lapsia heidän työssään  

  Meillä on eri ohjelmia tarjolla:
  A 3 tunnin luentoja,
  B 1 päivän työpajoja
  C ja kursseja pitempään opiskeluun
  D erityisjärjestelyt ja sopimukset kouluja varten (yhdelle koululle tai jopa useammille kouluille tarkoitetut) 

  * Opetus on englannin kielellä. Opetus työpajoissa ja kursseilla on hyvin visuaalista, niin, että sujuva englannin kielen taito ei ole tärkeä.
   

  Näkökulma lasten maalauksiin, osa 2, AllaprimA MuseuM:ssa (lokakuussa)
  15. lokakuuta on näyttelyn avajaiset ja taidekasvatus ohjelman aloitus

   

  ohjelma

  taulukko 1

  pvmmm

  aika

  ohjelma

  maksu

  ryhmän

  maksimi

   

  koodi

  perjantai 27.10.2006

  17-20

   

  opastettu kierros taidekeskuksessa ja luento ’näkökulma lasten maaLAuksiin, 2’

   

  35 €,
  hintaan sisältyy virvoitusjuomat ja pientä purtavaa
   

        20

   


    LT-1

  lauantai 28.10.2006

  13-17

  oman maalauksen tekeminen työpajassa + keskustellaan/opitaan kuinka maalata lasten kanssa

  45 ,
  hintaan sisältyy materiaalit ja virvoitusjuomat 
   

  10


   
  WT-5

  perjantai 10.11.2006

  17-20

  opastettu kierros taidekeskuksessa ja luento ‘lapset ja ilmaisu’'

  35 €,
  hintaan sisältyy virvoitusjuomat ja pientä purtavaa 
   

  20

   

  LT-2

  lauantai 11.11.2006

  13-17

  oman maalauksen tekeminen työpajassa + keskustellaan/opitaan kuinka maalata lasten kanssa, aiheena joulu

  (etsitään uusia tapoja työskennellä lasten kanssa)

  45 ,
  hintaan sisältyy materiaalit ja virvoitusjuomat

   

        10
  WT-6
   

  perjantai 1.12.2006

  17-20

  opastettu kierros taidekeskukselssa ja luento ‘lapset ja taide’

  35 €,
  hintaan sisältyy virvoitusjuomat ja pientä purtavaa 
   

  20

   

  LT-3

  lauantai 2.12.2006

  13-17

  oman maalauksen tekeminen työpajassa + keskustellaan/opitaan miten voi maalata lasten kanssa

  45 ,
  hintaan sisältyy materiaalit ja virvoitusjuomat 
   

  10  WT-7

  perjantai 26.1.2007

  17-20

  opastettu kierros taidekeskuksessa ja luento ’taidekasvatuksen tapa’

  35 €,
  hintaan sisältyy virvoitusjuomat ja pientä purtavaa
   

  20

   

  LT-4

  lauantai 27.1.2007

  13-17

  oman maalauksen tekeminen työpajassa + taidekasvatusohjelman suunnittelu ja rakentaminen

  45 ,
  hintaan sisältyy materiaalit ja virvoitusjuomat
   

  10  WT-8


   

  koodi       

  hinta / hlö/ €

  hinnat ryhmälle
  6-12 hlö, €/hlö

  ohjelmat:

  ostikot:

   

  A

   

  luentoja

   

  otsikko/subjekti

   

  LT-1

  35

  32-28

  3 tuntia

  ‘näkökulma lasten maalauksiin’

   

  LT-2

  35

  32-28

  3 tuntia

  ‘lapset ja ilmaisu’

   

  LT-3

  35

  32-28

  3 tuntia

  ‘lapset ja taide’

   

  LT-4

  35

  32-28

  3 tuntia

  ‘yksi tapa opettaa taidekasvatusta’

   
             

  B

   
   

  työpajoja

  otsikko/subjekti

   

  WT-1

  68

  62-59
  sis. materaalit ja kahvi/tee/lounas
   

  1 päivä
  (6 tuntia)

  opettajat maalaavat itse ja samalla saavat opastusta lasten kanssa maalaamisesta

   

  WT-2

  68

  62-59
  sis. materaalit ja kahvi/tee/lounas
   

  1 päivä
  (6 tuntia)

  omaa malausta ja miten työskennellään lasten kanssa taiteen parissa, aiheena juhlapäivät

   

  WT-3

  68

  62-59
  sis. materaalit ja kahvi/tee/lounas
   

  1 päivä
  (6 tuntia)

  teet painantaa itse ja opit miten tehdä painantaa lasten kanssa

   

  WT-4

  68

  62-59
  sis. materaalit ja kahvi/tee/lounas
   

  1 päivä
  (6 tuntia)

  maalaat itse; keskustellaan lasten taiteellisesta kehityksestä

   
             

  C

     

  kursseja

  otsikko/subjekti

   

  ACT-1

  340

  332-328
  sis. majoituksen kolmen hengen huoneessa,
  materiaalit ja  ateriat

  6 päivää
  (1viikko = 40 tuntia)

  omaa maalausta ja miten opetetaan  taidekasvatusta lapsille ja nuorille

   

  ACT-2

  215

  202-191
  sis. materiaalit ja kahvi /tee/lounas

  1 päivä kerran viikossa
  (8 viikkoa = 48 tuntia)

  omaa maalausta ja miten opetetaan  taidekasvatusta lapsille ja nuorille

   

  ACT-3

  160

  155-148
  sis. majoituksen kolmen hengen huoneessa,
  materiaalit ja  ateriat

  viikonloppua
  Perjantai Ilta– Sunnuntai ilta
  (14 tuntia)

  omaa maalausta ja miten opetetaan taidekasvatusta lapsille ja nuorille

   
             

  D

     

  työpajat
   /kurssit
   /luennot

  erikoiskokoukset

   

  ST-1+

  hinnoista voimme sopia myöhemmin, koska hinta määräytyy osallistujamäärän mukaan; kysy alennusta

  on mahdollista myös tehdä varaus omaa koulua tai useampia kouluja varten (esim. opettajaryhmille ja vanhempainiltoja varten)

  koulutus opettajille taidekeskuksen tiloissa

   

  ST-2+

  koulutusta opettajille koulun tiloissa (ei koske kursseja koodeilla ACT-1,2,3)

   

  ST-3+

  koulutusta opettajille koulun tiloissa (ei koske kursseja koodeilla ACT-1,2,3)

   

  ST-4+

  luentoja vanhempainiltoja varten

   

  project period June 1 2006 - December 31 2007


  The project is supported by the European Union.
  With this support it is possible to start and continue the ideas of the plan.

  The municipal of Mikkeli supports the idea of the art centre and makes it possible to start the program.
  The news paper Länsi-Savo and the constructor company Lemminkäinen Oy take both part in the start and developing of the program.
  In 2007 Suomen Kulttuurirahasto has given a stipendium to realize different parts of the project.
  With the support and guiding of Etelä-Savo Maakuntaliitto and Etelä-Savon Taidetoimikunta it is possible to create a good network.
  The AllaprimA Foundation supports the art education program by loan the interesting collection of child art.
  Arts Council Finland supports the development of the children's forest, a part of the art education program.
  The bus company De Jong Tours supports the development of the tourist part of the plan.


  Etelä-Savon Maakuntaliitto

  Etelä-Savon Taidetoimikunta

  AllaprimA Foundation


  information |Marja de Jong | mobile 00358 (0)50 4625 675 | info@arefs.org |

  copyright
  zoeken
  zomergasten
  kunstenaars
  omgeving
  email
  art links
  HOME
  search
  summer­guests
  artists
  surroundings
  email
  links
  privacy
  etsi
  kesävieraat
  taiteilijat
  ympäristö
  email
  support
  also visit
  AllaprimA | AREFS | 14square | Marja de Jong | ArtRadius | Lucien den Arend | St Ives Net / Selected Art

  ©2004-2011 Saksala ArtRadius
  art works©artists concerned
  site design by DutchDeltaDesign
  in cooperation with Lucien den Arend