• Finland
 • +358 (0)50 4625 675

ArtRadius Saksala

 

international artist-in-residence program in rural Finland


news bulletin/nieuwsbrief 2006-18
stichting AllaprimA

 

 • nieuwsbrief  2003
 • nieuwsbrief  2004
 • nieuwsbrief  2005
 • news bulletin 2006

 • news bulletin 2006

  this newsletter gives information about:
   

   

  -artist-in-residence
  -symposium HOMO ERECTUS
  -children's forest
  -labyrinth
  -art education
  -exhibitions
  -ceramic experiences
  -other activities
  -EU-project ART ENLARGES THE AREA
  -EU-project A.I.R.NET
  -FOAM sculpture park
  -art courses
  -summer courses
  -visitors and guests
  -artists
  -sponsors and funding
  -ArtRadius Encouragement Fund
  -AllaprimA Foundation
  -planning 2007-2008

   

   

   

   

  click on an item to read the last news

     
      het bestuur
    Het doet het bestuur van stichting AllaprimA veel plezier alle betrokken vrienden, donateurs en sponsors een verslag van het jaar 2006 te geven.

  Allereerst wensen wij u een bijzonder, actief en artistiek 2007 en hopen dat u de informatie die in deze nieuwsbrief staat, u een beeld geeft van de ontwikkelingen van stichting AllaprimA.

  Het verslag van stichting AllaprimA maakt deel uit van het totale verslag van kunstcentrum Saksala ArtRadius. Dit jaar zijn alle andere delen van deze nieuwsbrief in het Engels, omdat het aantal buitenlandse bezoekers van de website, de Nederlandstaligen verre overtreffen.

  De meeste activiteiten van de stichting vinden op dit moment in Finland plaats, maar verdere internationalisering groeit gestaag.

  Ondanks de afstand zijn er nog veel Nederlanders betrokken bij de ontwikkelingen van AllaprimA. Wij hopen dat zich dit het komend jaar  voortzetten.

  het bestuur
  Netty van Rotterdam voorzitter
  Henk te Veldhuis secretaris
  Marja de Jong penningmeester
  tentoonstelling 'view on children's paintings 2'  winter 2006/2007
   

   

    collectie kindertekeningen

  Bij stichting AllaprimA staat het ontwikkelen en ondersteunen van de beeldende ontwikkeling van jonge mensen centraal. In deze tijd, waarin het marktgerichte denken meer en meer leidt tot het gericht zijn op korte termijn effecten is het des te belangrijker om het belang van het ontwikkelen van de beeldende kwaliteiten voor ieder individu, maar ook voor de maatschappij als geheel duidelijk te maken.

  Investeren in de toekomst is iets dat een werkelijke visie van beleidsmakers vraagt en aan die inzichten wil de stichting haar steentje aan bijdragen.  

  Het feit dat de collectie kindertekeningen onderdak heeft gevonden in het AllaprimA MuseuM van kunstcentrum saksala ArtRadius maakt het mogelijk om deze interessante serie werkstukken deel uit te laten maken van diverse  beeldene activiteiten, varierend van tentoonstellingen tot (internationale) symposia over kunstonderwijs.

  In het najaar van 2006 is de tweede tentoonstelling 'view on children's paintings' ingericht en is en begin gemaakt met een programma voor een permanente bijscholing op het gebied van beeldend onderwijs. Dit programma zal in de zomermaanden ook aan internationale leerkrachten worden aangeboden.   
  serie tekeningen mark

   
   
       
    EU-project ART ENLARGES THE AREA

  Saksala ArtRadius heeft in 2006 het EU-project ART ENLARGES THE AREA toegewezen gekregen. Art education is daarin een belangrijk onderdeel. Om dit onderdeel goed te kunnen uitwerken wordt een beroep gedaan op de kennis en de inzichten vertegenwoordigd in stichting AllaprimA .

  In de plannen is opgenomen een permanente groep kunstenaars die hun specifieke aanpak kunnen overdragen aan kinderen en leerkrachten.

  Er wordt gewerkt aan een programma voor scholen en leerkrachten om de vakinhoudelijke kennis en vaardigheden te vergroten. Hierin wordt samengewerkt met de regionale Arts Council en de gemeente Mikkeli.

  In de zomer van 2007 wordt een internationaal art education symposium georganiseerd waarin stichting AllaprimA een belangrijke rol zal spelen.
  EU-project ART ENLARGES THE AREA


   
   
       
    kunstenaars en onderwijs

  De Nederlandse kunstenaar en consultant van het CKV Jolanda Schouten heeft in september 2006 een periode in het kunstcentrum gewerkt en tijdens haar verblijf zich intensief verdiept in de mogelijkheden het beeldend onderwijs een goede basis te geven.

  In een workshop met de 1e klas van de middelbare school hebben leerlingen en leerkracht onder haar inspirerende leiding naar nieuwe vormen gezocht om uitdrukking te geven aan wat belangrijk kan zijn voor je.  
   
  werkstukken leerlingen Ylä-aste Haukivuori


   
      installatie Jolanda Schouten


   
       
    kinderbouwbos

  Een ander interessant project waar stichting AllaprimA bij betrokken is is het kinderbouwbos. Op diverse plaatsen rond het kunstcentrum kunnen kinderen onder leiding van kunstenaars vorm geven aan hun bouwsels.

  Een deel van het project bestaat uit het opzetten van een programma voor het onderwijs om deze activiteiten in de lessen een plaats te geven.

  De bedoeling is kinderen een plek te geven waar naar hartelust getimmerd en gebouwd kan worden. Eennoodzakelijk gegeven in deze wereld waar voor kinderen weinig ruimte is om ongehinderd te kunnen vormgeven.

  Het kinderbouwbos kan een voorbeeld worden voor andere locaties
   
  kijken naar andere bouwsels en zelf vormgeven     in het bos verschijnen de eerste bouwsels
     
  gebruik maken van eigen inzichten en van die van anderen
   
      kunstenaar mari shields zal in de toekomst meewerken aan de begeleiding van kinderen in het kinderbouwbos
       
  vrienden en donateurs van stichting AllaprimA

  Het feit dat de collectie kindertekeningen onderdak heeft gevonden in het AllaprimA MuseuM maakt het mogelijk om deze interessante serie werk deel uit te laten maken van diverse  beeldene activiteiten

  Stichting AllaprimA heeft in 2006 financieel bijgedragen aan:
  - de tentoonstellingen in het AllaprimA MuseuM:
  a view on children's paintings 2
  - FLY IN THE SKY educatief programma voor leerkrachten en kinderen basisonderwijs
  - artist-in-residence programma 2006/2007, waarin jonge internationale kunstenaars, naast hun eigen programma ook aan kunstprojecten met en voor kinderen, zoals het kinderbouwbos en schilderfestivals werken
  - het archiveren van de bibliotheek met
  de collectie boeken over tekenmethodes en achtergronden van het tekenonderwijs
  de vele naslagwerken met beeldend materiaal over alle mogelijke onderwerpen-

  Wij hopen ook in 2007 op (financiële) steun van velen.
  Vrienden van stichting AllaprimA hebben een streepje voor en kunnen reductie krijgen op een verblijf en/of cursus in kunstcentrum Saksala ArtRadius, een mooie gelegenheid om te zien hoe de collectie zich in een nieuwe omgeving ontwikkelt en (het onbekende) Finland eens aan een onderzoek te onderwerpen.

  Vrienden krijgen 5% korting op een schildercursus in het kunstcentrum
  Donateurs krijgen 5% korting op een schildercursus en op het verblijf in het kunstcentrum
  Sponsors krijgen 10% korting op een schildercursus en op het verblijf in het kunstcentrum

  Een bijdrage kan worden overgemaakt door storting op rekening van stichting AllaprimA:
  ABN AMRO 40.84.51.610
  Postbank rekening 6318789 ,
  o.v.v. bijdrage 2007
  als vriend minimaal € 10,=
  als donateur minimaal € 25,=
  als sponsor minimaal € 100,=.
  hogere bedragen zijn natuurlijk van harte welkom

  bedrijven kunnen stichting AllaprimA financieel steunen maar ook met goederen en diensten
  het logo van het bedrijf wordt dan geplaatst op de sponsorpagina en bij bijdragen hoger dan 250€ wordt een link naar de bedrijfswebsite gemaakt

  Onze hartelijke dank.


   
    uitgaven

  Het boek 'kindertekeningen, een beeldverhaal' en de methode 'uit de kunst' geven een beeld van de uitgangspunten voor het beeldend werken met kinderen en zijn beide nog verkrijgbaar.

  Uit de kunst is te bestellen via uitgeverij DELUBAS en 'kindertekeningen, een beeldverhaal' kan besteld worden via mail@saksala.org
   


  information |Marja de Jong | mobile 00358 (0)50 4625 675 | info@arefs.org |

  copyright
  zoeken
  zomergasten
  kunstenaars
  omgeving
  email
  art links
  HOME
  search
  summer­guests
  artists
  surroundings
  email
  links
  privacy
  etsi
  kesävieraat
  taiteilijat
  ympäristö
  email
  support
  also visit
  AllaprimA | AREFS | 14square | Marja de Jong | ArtRadius | Lucien den Arend | St Ives Net / Selected Art

  ©2004-2011 Saksala ArtRadius
  art works©artists concerned
  site design by DutchDeltaDesign
  in cooperation with Lucien den Arend