• Finland
 • +358 (0)50 4625 675

ArtRadius Saksala

 

international artist-in-residence program in rural Finland


news bulletin/nieuwsbrief 2005


 • nieuwsbrief  2003
 • nieuwsbrief  2004
 • nieuwsbrief  2005


 • kindertekeningen in het AllaprimA MuseuM

  nieuwsbrief december 2005

  deze nieuwsbrief geeft informatie over

  -een wens voor 2006
  -stichting AllaprimA
  -brief van zwarte Piet
  -AllaprimA MuseuM
  -kindertekeningen en art education
  -het kunstcentrum Saksala ArtRadius
  -artist-in-residence
  -kunstprojecten
  -gasten in het kunstcentrum
  -het FOAM ArtRadius sculpture park
  -Marja de Jong
  -vakantiewerk en stage
  -donateurs, vrienden en sponsors
  klik op een kopje voor de verschillende items

  kindertekeningen

  collectie

  Al tijdens haar studie heeft Marja de Jong een grote belangstelling voor het kinderlijke tekenen aan de dag gelegd. Haar tekendocent Geert Spuybroek heeft haar, met zijn bevlogenheid ten aanzien van het kindertekeningen, geïnspireerd. Mensen als Joop van der Zouwen, Wout van Ringelestein en A. Gerritse hebben een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van haar inzichten en didaktisch handelen. Het bestuderen van opvattingen, werkwijzen en gevolgen van methodes was en blijft, naast het eigen onderzoek, belangrijk in het bestuderen van de manier waarop de beeldende ontwikkeling het best kan worden gestimuleerd.

  Vanaf het begin (1966) is er min of meer systematisch werk van haar leerlingen verzameld.
  In eerste instantie (1966-1969) werk van kleuters van 4-6 jaar van kleuterschool prinses Irene in Zwijndrecht
  Daarna (1970-2003) van kinderen en jongeren van 2-18 jaar van AllaprimA Art Atelier in Zwijndrecht
  Van (1969-1972 en 1975-1997) van studenten van de opleiding voor leraar kleuter- en basisonderwijs in Rotterdam.
  Tevens (1969-1972 en 1976-1997) is er beeldend werk verzameld van verschillende kleuter- en basisscholen in Rotterdam, zoals kleuterschool het Zonnetje en basisschool prinses Margriet.

  De nadruk in de AllaprimA verzameling ligt op het schilderen en minder op het tekenen.
  Het gevolg van deze keus is dat de collectie zoals die nu is opgebouwd uniek is, verzamelingen gebaseerd op schilderwerk zijn zeldzaam.
  Daarnaast bestaat de collectie uit een groot aantal ontwikkelingen van kinderen die gedurende soms meer dan 10 jaar lessen hebben gevolgd bij AllaprimA Art Atelier in Zwijndrecht. Deze reeksen laten de uiteenlopende beeldende ontwikkeling in schilderen zien.

  Kenmerkend voor de aanpak is dat er geen sprake is van vrijblijvendheid.
  Kinderen leren van jongs af aan de mogelijkheden van hun eigen werk te zien en te benutten.
  Eigenschappen en mogelijkheden van materialen beperken en geven ruimte om de intensiteit van het beeldend werk te vergroten.
  Er kan pas sprake zijn van keuzes als bekend is wat er gekozen kan worden.

  Met het vertrek van Marja de Jong naar Finland is de Nederlandse opbouw van de collectie kindertekeingen afgesloten, maar is begonnen aan een nieuwe fase, waarin het kinderlijke tekenen in Finland onderzocht zal worden.

  De nadruk ligt nu sterk op het conserveren en archiveren van de collectie kindertekeningen en het opbouwen van een internationaal netwerk van contacten op het gebied van kindertekenen en kunsteducatie. De kennis en inzichten die in stichting AllaprimA zijn verzameld en opgebouwd moeten beschikbaar komen aan iedereen die hierin geïnteresseerd is en zich wil verdiepen in de werkelijke betekenis van het beeldend werken voor ieder individu.

  Er wordt contact gezocht met diverse instellingen in Europa en de VS om samen te werken op het gebied van de ontwikkeling van het kunstonderwijs aan kinderen. Het ICAF in Washington en the International Museum of Children's Art in Oslo.

  Gerealiseerd wordt dat elke docent een grote invloed heeft op de wijze waarop kinderen werken, ook als deze docent kinderen 'vrij' laat.
  Belangrijk is dus dat docenten weten wat ze doen en de gevolgen van hun keuze overzien, om te voorkomen dat kinderen verzanden in een brei van goed bedoelde 'leuke invallen'.
  Ontwikkelingen die een docent ondergaat vinden hun weerslag in de aanbieding, dit geldt ook voor de omstandigheden waaronder de lessen worden gegeven.

  tentoonstellingen  Het is niet belangrijk waar de AllaprimA collectie zich bevindt, omdat het belang daarvan universeel is. Het AllaprimA MuseuM is voorlopig een goede basis voor de vele duizenden schilderingen en tekeningen.
  Er wordt verwacht dat voor velen de collectie in de loop der jaren doel zal zijn voor onderzoek, studie en plezier om te bekijken.

  In 2005 is in de zomer een kleine tentoonstelling 'fountain of youth' en vanaf 15 oktober een grote tentoonstelling 'view on children's paintings' ingericht. Een flink deel van het werk dat in het boek 'kindertekeningen, een beeldverhaal' is opgenomen is nu te zien en te bestuderen. Tijdens deze tentoonstelling is een programma met lezingen over kindertekeningenen samengesteld en worden er workshops georganiseerd voor leerkrachten om meer inzicht te krijgen in het beeldende proces.


  gang met tentoonstelling kindertekeningen  kamers met deel van de collectie


  cursussen en workshops

  Het ligt in de bedoeling een programma met cursussen en workshops op het gebied van kunstonderwijs op te zetten om op die manier een educatief centrum voor de beeldende vorming te ontwikkelen. Een eerste aanzet is fly in the sky dit programma vormt de basis van zomercursussen voor leerkrachten basisonderwijs.

  officieel 'diploma' stipendium FLY IN THE SKY zomer 2005

  In 2005 is er door het regionale cultuurfonds (Etelä-Savon Kulttuurirahasto) een stipendium gegeven om een begin te maken met een programma voor het tekenonderwijs aan kinderen.
  De gedachte is om een groep leerkrachten (of anderen die zich met tekenen en schilderen met kinderen bezig houden) een week lang zelf te laten werken aan hun eigen produkten. Gedurende een aantal dagen is er ook een groepje kinderen aan het werk aan hun eigen opdrachten. Zo kunnen leerkrachten ervaren wat er tijdens hun eigen beeldende proces gebeurt en hoe kinderen dat met kinderen in zijn werk gaat. Gedurende de avonduren is er tijd om diepgaand op het belang van kunstonderwijs in te gaan en te bespreken hoe dit kan worden ontwikkeld.

  FLY IN THE SKY zomer 2005

  De eerst groep bestond uit Finse leerkrachten en kinderen uit de omringende gemeentes. In de toekomst zullen ook leerkrachten van buiten Finland deel kunnen nemen aan deze cursussen. Het zal ook mogelijk zijn om met een (gedeelte van) een team een week te verblijven en gelijk een intensieve cursus te volgen. Komend jaar zal het Nederlandse onderwijs hierover worden geïnformeerd.  information |Marja de Jong | mobile 00358 (0)50 4625 675 | info@arefs.org |

  copyright
  zoeken
  zomergasten
  kunstenaars
  omgeving
  email
  art links
  HOME
  search
  summer­guests
  artists
  surroundings
  email
  links
  privacy
  etsi
  kesävieraat
  taiteilijat
  ympäristö
  email
  support
  also visit
  AllaprimA | AREFS | 14square | Marja de Jong | ArtRadius | Lucien den Arend | St Ives Net / Selected Art

  ©2004-2011 Saksala ArtRadius
  art works©artists concerned
  site design by DutchDeltaDesign
  in cooperation with Lucien den Arend