• Finland
 • +358 (0)50 4625 675

ArtRadius Saksala

 

international artist-in-residence program in rural Finland


news bulletin/nieuwsbrief 2005


 • nieuwsbrief  2003
 • nieuwsbrief  2004
 • nieuwsbrief  2005
 • news bulletin  2006


 • AllaprimA MuseuM met collectie van stichting AllaprimA

  nieuwsbrief december 2005

  deze nieuwsbrief geeft informatie over

  -een wens voor 2006
  -stichting AllaprimA
  -brief van zwarte Piet
  -AllaprimA MuseuM
  -kindertekeningen en art education
  -het kunstcentrum Saksala ArtRadius
  -artist-in-residence
  -kunstprojecten
  -gasten in het kunstcentrum
  -het FOAM ArtRadius sculpture park
  -Marja de Jong
  -vakantiewerk en stage
  -donateurs, vrienden en sponsors
  klik op een kopje voor de verschillende items

  stichting AllaprimA

  Het afgelopen jaar heeft stichting AllaprimA niet erg zichtbaar aan de Nederlandse weg getimmerd. Zoals gebruikelijk wisselen periodes waarin veel aktiviteiten zijn af met periodes waarin het lijkt of er weinig tot niets gebeurt. Toch gaan verschillende ontwikkelingen gestaag door.

  De nadruk ligt nu sterk op het conserveren en archiveren van de collectie kindertekeningen en het opbouwen van een internationaal netwerk van contacten op het gebied van kindertekenen en kunsteducatie. De kennis en inzichten die in stichting AllaprimA zijn verzameld en opgebouwd moeten beschikbaar komen aan iedereen die hierin geïnteresseerd is en zich wil verdiepen in de werkelijke betekenis van het beeldend werken voor ieder individu.


  (hogeschool) Mikkeli Ammattikorkeakoulu 1e jaars studenten

  De doelstelling van de stichting: 'het vergroten van de kwaliteit van het verbeelden en vormgeven' kan een basis vormen voor ideeën over de wijze waarop kunst van essentieel belang is voor het menselijk bestaan. Kunst en de daarmee samenhangende wijze van denken vormt de grondslag voor het werkelijk mens-zijn. Kunst vraagt, net als de wetenschap, om een 'open mind' en een onderzoekende, vragende geest.  Mensen zijn in staat om hun wereld op heel verschillende wijze te ervaren en vorm te geven, het stimuleren en ontwikkelen van de diversiteit daarvan is belangrijk om in te zien dat er meer wegen naar Rome leiden. In deze tijd waarin de ideeën over marktwerking en marktgericht-zijn zijn doorgeschoten naar een overheersend 'ieder voor zich' principe, en de ruimte voor afwijkende opvattingen angstig beperkt worden, is het van groot belang te zien op welke wijze mensen en dan met name kinderen op jonge leeftijd hun artistieke kwaliteiten kunnen ontwikkelen om zo in staat te zijn met meer inzicht te reageren op de vele prikkels, slogans, (waan)ideeën, hapklare brokken en verborgen pareltjes.

  Kunst is geen franje, geen luxe, geen wegwerpartikel, niet alleen een leuk tijdverdrijf maar verweven met het werkelijke menselijke bestaan en daardoor met de cultuur waarin wij leven.
  Kunst dient daarom vanaf de vroegste kinderlijke jaren een fundamentele plaats in opvoeding en onderwijs te hebben.

  vrienden en donateurs

  Wij zijn erg blij met de trouwe donateurs en vrienden die door hun donatie er elk jaar weer voor zorgen dat het bestaan van stichting AllaprimA niet in gevaar komt.
  Nog steeds is er vraag naar het boek 'kindertekeningen, een beeldverhaal' en dat betekent dat het er nog veel mensen mee in aanraking komen en er door geïnspireerd raken. De verkoop is ook een kleine bron van inkomsten.
  Daarnaast zijn er nog inkomsten uit royalties van publicaties waar stichting allaprimA aan heeft bijgedragen, zoals de methodes tekenen voor VMBO en CKV van Piet den Hertog en de methode UIT DE KUNST van uitgeverij DELUBAS.
  Het Architectuur Instituut heeft dit jaar weer kisten met lijstwerk geschonken. Er waren al 6 kisten met in totaal 30 lijsten gegeven, dit jaar zijn die aangevuld met nog eens 5 kisten. Het zijn schitterende en goed bruikbare lijsten. De kisten zijn uitermate geschikt om een reizende tentoonstelling mee te verzorgen.

  Stichting AllaprimA heeft in 2005 financieel bijgedragen aan:
  - de tentoonstellingen in het AllaprimA MuseuM:
             5AM fountain of youth
             a view on children's paintings
  - FLY IN THE SKY educatief programma voor leerkrachten en kinderen basisonderwijs
  - artist-in-residence programma 2005/2006, jonge internationale kunstenaars werken naast hun eigen programma ook aan kunstprojecten met en voor kinderen, zoals het kinderbouwbos en schilderfestivals
  - de inrichting van het tweede deel van de bibliotheek met de collectie boeken over tekenmethodes en achtergronden van het tekenonderwijs en de vele naslagwerken met beeldend materiaal over alle mogelijke onderwerpen-

  Wij hopen ook in 2006 op (financiële) steun van velen.
  Vrienden van stichting AllaprimA hebben een streepje voor en kunnen reductie krijgen op een verblijf en/of cursus in kunstcentrum Saksala ArtRadius, een mooie gelegenheid om te zien hoe de collectie zich in een nieuwe omgeving ontwikkelt en (het onbekende) Finland eens aan een onderzoek te onderwerpen.
  Een bijdrage kan worden overgemaakt door storting op rekening van stichting AllaprimA:
  ABN AMRO 40.84.51.610
  Postbank rekening 6318789 ,
  o.v.v. bijdrage 2006
  als vriend minimaal € 10,=
  als donateur minimaal € 25,=
  als sponsor minimaal € 100,=.
  Onze hartelijke dank.

  kindertekeningen

  De collectie kindertekeningen is intussen definitief in het AllaprimA Museum ondergebracht en is een begin gemaakt met het toegankelijk maken van deze unieke verzameling.
  De eerste tentoonstellingen met kindertekeningen hebben plaatsgevonden.
  Er wordt contact gezocht met diverse instellingen in Europa en de VS om samen te werken op het gebied van de ontwikkeling van het kunstonderwijs aan kinderen. Het ICAF in Washington http://www.icaf.org/index3.html en the International Museum of Children's Art in Oslo http://www.english.barnekunst.no/default.htm
   

      

  officieel 'diploma' stipendium FLY IN THE SKY zomer 2005

  In 2005 is er door het regionale cultuurfonds (Etelä-Savon Kulttuurirahasto) een stipendium gegeven om een begin te maken met een programma voor het tekenonderwijs aan kinderen.
  De gedachte is om een groep leerkrachten (of anderen die met tekenen en schilderen met kinderen) een week lang zelf te laten werken aan hun eigen produkten. Gedurende een aantal dagen is er ook een groepje kinderen aan het werk aan hun eigen opdrachten. Zo kunnen leerkrachten ervaren wat er tijdens hun eigen beeldende proces gebeurt en hoe kinderen dat met kinderen in zijn werk gaat. Gedurende de avonduren is er tijd om diepgaand op het belang van kunstonderwijs in te gaan en te bespreken hoe dit kan worden ontwikkeld.
   

   

  FLY IN THE SKY zomer 2005

  De eerst groep bestond uit Finse leerkrachten en kinderen uit de omringende gemeentes. In de toekomst zullen ook leerkrachten van buiten Finland deel kunnen nemen aan deze cursussen. Het zal ook mogelijk zijn om met een (gedeelte van) een team een week te verblijven en gelijk een intensieve cursus te volgen. Komend jaar zal het Nederlandse onderwijs hierover worden geïnformeerd.

  concert

  SEN SUVEN orgelconcert Adrie van der Padt

  De activiteiten bewegen zich ook op andere terreinen dan alleen het beeldende. Een nieuwe omgeving biedt ongekende mogelijkheden. In februari 2005 heeft Adrie van der Padt uit Spijkenisse een orgelconcert gegeven op het orgel van de plaatselijke Lutherse kerk.
  De kerk van Haukivuori is in het bezit van een Walcker orgel. Van dit orgel bestaan er maar enkele in Finland en het zou veel meer moeten worden bespeeld. Het concert kan een begin zijn om een internationale orgel masterclass te organiseren. Er zal contact gezocht worden met professionele organisten om zo'n masterclass op te zetten. Het zal een bijzondere ervaring zijn om op winterse dagen dit orgel bespeeld te horen worden door getalenteerde jonge organisten.
  Gezien het feit dat het orgel eerst moet worden gerestaureerd, zal de voorbereiding enkele jaren in beslag gaan nemen, want eerst moet dit financieel mogelijk zijn.

  bibliotheek


  bibliotheekkamer met sudiegelegenheid

  In een van kamers van het museum is tijdelijk een deel van de boekencollectie ondergebracht. Het is nu mogelijk voor bezoekers, kunstenaars, studenten en onderzoekers de achtergronden van het tekenonderwijs te bestuderen en plaatmateriaal over talloze onderwerpen op te zoeken. De bibliotheek heeft is in vele jaren opgebouwd en heeft in de Zwijndrechtse locatie uitstekend dienst gedaan. Ook nu vinden nog regelmatig aankopen plaats om de informatie zo gevarieerd mogelijk te houden. Schenkingen voor de bibliotheek worden zeer prijs gesteld.

  2006 PLANNEN

  In 2006 wordt een vervolg gegeven aan FLY IN THE SKY.
  De aanwezige kunstenaars zullen aktief betrokken worden bij de ontwikkeling van het kinderbouwbos.
  Er zal weer een thematentoonstelling met kindertekeningen worden ingericht, die tijdens de herfst en wintermaanden te zien zal zijn.
  De bedoeling is een begin te maken met het informeren van PABO'S, opleidingen/stiudies pedagogiek en psychologie om ze te wijzen op de mogelijkheden van het bestuderen van de collectie kindertekeningen
     information |Marja de Jong | mobile 00358 (0)50 4625 675 | info@arefs.org |

  copyright
  zoeken
  zomergasten
  kunstenaars
  omgeving
  email
  art links
  HOME
  search
  summer­guests
  artists
  surroundings
  email
  links
  privacy
  etsi
  kesävieraat
  taiteilijat
  ympäristö
  email
  support
  also visit
  AllaprimA | AREFS | 14square | Marja de Jong | ArtRadius | Lucien den Arend | St Ives Net / Selected Art

  ©2004-2011 Saksala ArtRadius
  art works©artists concerned
  site design by DutchDeltaDesign
  in cooperation with Lucien den Arend